El Departament està dotat de 10 consultes completament equipades amb el material necessari per dur a terme la visita a dermatologia (7 consultes a la 5a planta i 3 a la 1a).

Disposem de 2 quiròfans de cirurgia menor i 1 de cirurgia major, un d'ells especialitzat en Cirurgia Micrográfica de Mohs. Laboratori amb criòstat per talls i processament dels teixits.

Disposem de Laboratori de Dermatopatologia, juntament amb un arxiu que aglutina tot el material de histopatologia, parafina i làmines, des de 1981 fins a l'actualitat, amb una mitjana actual de 4.000 biòpsies anuals.

En els consultoris de la 5a planta; 3 cabines de fototeràpia (PUVA i NUVB). A la mateixa planta està ubicada la biblioteca de Dermatologia, en el espai hi ha també una sala de reunions. Les sessions periòdiques clíniques i bibliogràfiques es duen a terme a l'Aula Marquès d'Alfarràs situada a la 5a planta.