Monitoratge del Malalt Crític


1. Cardiovascular i hemodinàmica

1.1. Central de Monitoratge per 16 malalts

1.2. Monitors de capçalera amb Et-C02

1.3. Monitoratge saturació venosa

1.3.1. mixta

1.3.2. central

1.4. Pressió d'artèria pulmonar i pressió capil·lar pulmonar

1.5. Despesa cardíaca contínua

1.6. Volum diastòlic final continu


2. Respiratòria

2.1. Monitoratge corb de flux/volum

2.2. Et-C02


3. Neurològica

3.1. Doppler Transcraneal

3.2. Pressió intracraneal i pressió de perfusió cerebral

4. Pressió intraabdominal