foto_Nuria

Núria Duran Mateo

Metge Adjunt
Especialitat: Medicina Intensiva
Especialitat: Medicina Intensiva
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Especialitats que atén:
 • Medicina Intensiva
Experiència
 • Juliol 2012 – Desembre 2012: Facultativa especialista en Medicina Intensiva. Hospital de la Vall d’Hebron. Metge Adjunt de guàrdies mèdiques.
 • Desembre 2012 – Octubre 2013: Facultativa especialista en Medicina Intensiva. Hospital de la Vall d’Hebron. Metge Adjunt en jornada de dia i guàrdies mèdiques.
 • Novembre 2013 - Desembre 2013: Facultativa especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Metge Adjunt de guàrdies mèdiques.
 • Desembre 2013 - Actualitat: Metge especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari Sagrat Cor. Metge especialista en jornada de dia i guàrdies mèdiques.
Titulació
 • 2000 – 2006: Llicenciada en Medicina. Facultat de Medicina de la Vall d´Hebron. Universitat Autònoma de Barcelona

 • 2007 – 2012: Formació MIR en Medicina Intensiva. Hospital Universitari Vall d´Hebron.

 • Maig 2012: Títol d´Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari Vall d´Hebron.

 • Des de Novembre 2012: Inscripció als Estudis de Doctorat.

 • Juny de 2013: Presentació de Treball de Final de Màster "Milloria de la cumplimentació de l´estil Utstein. Incorporació d’un sistema de registre d’audio durant l’aturada cardíaca intrahospitalària".
 • Març 2014: Instructora en Suport Vital Bàsic i DEA acreditada per Consell Català de Ressuscitació

Col·locació de vies centrals, intubació orotraqueal, punció lumbar, colocació de drenatge pleural, ressuscitació cardiopulmonar, toracocentesis, paracentesis, col·locació d’electrocatéters

 • Curs de formació per residents "Maneig del pacient crític"
 • "Máster de Emergencias y Paciente Crítico" de la Universitat de Barcelona
 • Curs de Suport Vital Bàsic Instrumentalitat i desfribril·lació semiautomática. Hospital Vall d' Hebron
 • Curs de Suport Vital Immediat. Hospital Vall d'Hebron
 • Curs de Suport Vital Avançat en l'Adult. Hospital Vall d’Hebron
 • Curs de Suport Vital Bàsic – Ciutadans: Escola Pàlcam i Col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar
 • Duran N, Riera J, Nuvials X, Ruiz-Rodríguez JC, Serra J, Rello J. "The sounds of cardiac arrest: Innovating to obtain an accurate record during in-hospital cardiac arrest." Resuscitation2012; 83:1219-22. (Factor d’Impacte: 4.10)
 • Salva S, Duran N, Rodriguez V, Nieto L, Serra J, Rello J; CRIPS Investigators. "Clostridium difficile in the ICU: Study of the incidence, recurrence, clinical characteristics and complications in a University Hospital.Este enlace se abrirá en una ventana nueva" Med Intensiva2013. (Factor d’Impacte: 1.32)
 • Duran N, Sánchez A, Falcó V "Neumonía bacteriana en el paciente oncohematológico" en: García S, Masclans JR, Rello J (editors). Medicina Intensiva. Insuficiencia respiratoria en el paciente oncohematológico. Silva editorial. Abril 2011. ISBN: 978-84-92465-93-4.
 • Duran N, Ruiz-Rodríguez JC, Ferrer J "Hemorragia alveolar". En: García S, Masclans JR, Rello J (editors). Medicina Intensiva. Insuficiencia respiratoria en el paciente oncohematológico. Silva editorial. Abril 2011. ISBN: 978-84-92465-93-4
 • "Results of 2 years with an audio recording system to audit in-hospital cardiac arrest maneuvers at a third level university hospital. Improving guideline adherence". Poster Paper. 24thAnnual Congress of European Society of Intensive Care Medicine, Berlin. October 2011.
 • "Milloria de la cumplimentació de l´estil Utstein. Incorporació d´un sistema de registre d’àudio durant l´aturada cardíaca intrahospitalària". Comunicació oral. XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Març 2012.
 • "Controvèrsies en hipotèrmia terapèutica" Pro-Contra. XXXVI Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Març 2015".
 • "Percepció ACR i RCP població escolar 3ESO". XXXVI Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.
 • Premi a la millor comunicació mèdica publicada per Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 2013. "Milloria de la complementació de l’estil Utstein. Incorporació d'un sistema de registre d'àudio durant l'aturada cardíaca intrahospitalària".
 • Membre de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica des de l´any 2007.
 • Membre de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears des del 2007.
 • Membre del Grup de Treball de Suport Vital i Ressuscitació de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica des del 2015.