Control i seguiment de les alteracions cervicals preneoplàsiques. Indicació de mesures preventives. del tipus de cirurgia reparadora.