La Unitat del Son es troba ubicada a la vuitena planta de l’hospital. És una instal·lació moderna, ben equipada tècnicament i confortable tant per als professionals que hi treballen com per als usuaris que la utilitzen.

La patologia del son és diversa, genera conseqüències negatives per a la salut mental i física de les persones adultes i també dels infants i pot afectar el seu rendiment i desenvolupament. Inclou trastorns tradicionalment atesos en l’àmbit de la psicologia o de la psiquiatria, com l’insomni o la hipersòmnia idiopàtica (ambdues molt comunes), i en els quals, un cop descartat que siguin secundaris a altres malalties, es requereix en primer terme una reeducació del son, tractaments conductuals, etc. La Patologia del Son inclou també patologies de l’àmbit més neurològic o neurofisiològic com la narcolèpsia, la síndrome de cames neguitoses, els trastorns del ritme son-vigília, els trastorns per treballs a torns, les parasòmnies, etc., menys freqüents, però que sens dubte requereixen una atenció especialitzada i experimentada.

L’auge de la patologia del son s’ha produït en els darrers 30 anys arran de la identificació de la Síndrome d’Apnees-Hipoapnees del son (SAHS) i de la invenció i ús generalitzat del tractament amb CPAP nasal (Continuous Positive Airway Pressure). L’elevada prevalença de la malaltia i el coneixement progressiu de la mateixa i de les seves conseqüències per part de la població general, ha generat un increment de la demanda sanitària, sobretot d’estudis diagnòstics.

S’imposa progressivament l’atenció integral al pacient amb Patologia del Son com a demanda social i també en aquest sentit es defineixen les normatives i les acreditacions d’Unitats del Son i de professionals per part de les Societats Científiques implicades, que assessoren les autoritats sanitàries pertinents.