El Servei de Pneumologia de l'HUSC té una llarga trajectòria que comença a la Clínica de la Mercè, referent històric de la pneumologia catalana, sent punt de formació de destacats pneumòlegs i cirurgians toràcics. L’esperit formatiu continua amb la incorporació d’aquests professionals al Sagrat Cor, així com amb l’acreditació per a impartir la formació del programa MIR i amb la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Al Sagrat Cor, el Servei de Pneumologia ha tingut un pes assistencial que s’ha incrementat significativament els darrers anys.

A nivell hospitalari amb 1.400-1.500 altes/any, assistència que s’ha desenvolupat amb eficiència reconeguda en estudis de benchmarking, i que s’ha mantingut dintre de tots els índexs comparatius, ajustats per edat i gravetat, fins i tot amb valors superiors a la mitja. Aquests resultats ens han permès aconseguir el guardó "TOP 20" en malalties respiratòries.


Com a responsables de Pneumologia de les quatre EAP de l’ambulatori del carrer Manso, hem assolit una bona integració amb els equips d’Atenció Primària, sempre adaptant-nos a la demanada de la població de referència i les seves necessitats, minimitzant els llistats d’espera, que en l’actualitat estan molt per sota d’altres del voltant.


A més, el model de continuïtat assistencial que oferim als nostres usuaris (des de la consulta a l'hospitalització, seguint tot el procés de les malalties cròniques, des del primer diagnòstic) ha estat reconegut amb la fidelització dels malalts. El continuum assistencial, lligat a la cohesió de tot l’equip i la col·laboració amb la major part de serveis hospitalaris, és valorat pels usuaris de manera positiva, tant en l’àmbit públic com privat, que hem compaginat sempre sense ingerències ni disfuncions i amb una bona eficiència.


Altres punts clau han estat l'aspecte formatiu (formació continuada, programa MIR, docència de pregrau –UB, recerca), la renovació tecnològica, amb recents i valuoses inversions al gabinet de Proves Funcionals Respiratòries, i, sobretot, a la posada en marxa de la nova Unitat del Son, de la UCRI (Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies) i de la Unitat d’Endoscòpia (incorporació de l’EBUS).