ESTUDIS DE PRE-GRAU:

  • COORDINACIÓ ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE MEDICINA (Dra Olga Parra Ordaz)
  • PROFESSOR AGREGATS AL DEPARTAMENT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Dra Olga Parra Ordaz i Dra Marina Galdeano Lozano)

ESTUDIS DE POST-GRAU:

  • DIRECCIÓ DE TESIS: l’any 2016: TOPOGRAFIES RELACIONADES, PRESÈNCIA DE CHEYNE STOKES I EFICÀCIA D’UN TRACTAMENT PRECOÇ. Defensada per Marc Bonnin Villaplana i dirigida per Dra. O. Parra i Dr. A. Arboix , Sala d’Actes HU Sagrat Cor. Març 2016.
  • Dra Olga Parra Ordaz: PROFESSORA MÀSTER SEPAR SOBRE TRASTORNOS RESPIRATOIROS DEL SUEÑO.CAMPUS IMAS es la plataforma para los estudios de formación on line de la Fundación IMAS (http://www.imasfundacion.es/campus_loginEste enlace se abrirá en una ventana nueva). SÍNDROME DE APNEAS DEL SUEÑO Y ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

FORMACIÓ MIR:

  • ACREDITATS COM A UNITAT DOCENT EN METGES INTERNS RESIDENT PER LA ESPECIALITAT DE PNEUMOLOGIA: tutor de residents Dr Josep Enric Boada Port