Totes les especialitats pneumològiques:

  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
  • Malalties respiratòries per restricció de caixa toràcica
  • Patologia intersticial
  • Asma
  • Patologia respiratòria del son
  • Ventilació mecànica no invasiva
  • Suport a patologia neuromuscular
  • Malaltia pulmonar Oncològica (Càncer de pulmó) amb diagnòstic i tractament ràpid.
  • Patologia respiratòria associada a la obesitat.
  • Malalties respiratòries infeccioses (bronquitis i bronquiolitis, pneumònies, TBC, …)