HOSPITAL DE DIA:

Tractaments, tècniques i exploracions programades:

 1. Control de pacients després de biòpsia amb tècniques de risc: rentat alveolar, biòpsia transbronquial o pacients amb compromís de funció respiratòria.
 2. Control de pacients després de PAAF de pulmó.
 3. Control post-biòpsia pleural
 4. Control post-toracocentesis diagnostica o evacuadora
 5. Tractaments: immunoglobulines, inmunoteràpies, antibiòtics en monodosi.


Controls respiratoris programats:

 1. Pacients amb una patologia respiratòria crònica greu.
 2. Control de pacients ALTA POST ingrés en UCRI.
 3. Control de VMNI domiciliària: programada, a petició del malalt, a petició del metge de primària o per avís de la casa comercial de teràpia domiciliària.
 4. Circuit de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó.


Controls "a demanda" en pacients amb una malaltia respiratòria greu o crònica avançada

 1. Per iniciativa del pacient prèviament instruït
 2. Derivat des de consultes externes de pneumologia
 3. Derivat pel seu equip d'atenció primària
 4. Derivat des urgències del nostre centre

UNITAT DE CURES RESPIRATÒRIES INTERMÈDIES I VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA DOMICILIÀRIA:

 • Ingressos programats per titulacions manuals de VMNI
 • Ingressos programats o hospital de dia per control de vmni i paràmetres del respirador.
 • Telemedicina i suport a distància del respirador domiciliari.
 • Suport a la patologia aguda greu respiratòria.
 • Monitorització respiratòria (pulsioximetria mantinguda, capnografia, corves per telemetria dels ventiladors de vmni)
 • Ventilació mecànica no invasiva (pacient agut o crònic exacervat ja amb vmni)
 • Titulació manual amb poligrafia respiratòria
 • Control post cirurgia toràcica (tubs de drenatge pleural)
 • Control post cirurgies bariàtriques de risc
 • Control post gerontotraumes de risc
 • Control post estades perllongades de UCI (decanul·lacions de traqueostomies complicades).

EDUCACIÓ AL PACIENT RESPIRATÒRI: Desenvolupada per la gestora de casos de pneumologia:

 • Tècniques d’inhalació de tractament en pacient ingressats al servei o en forma d’interconsulta hospitalària
 • Educació en VMNI I CPAP domiciliari
 • Educació en VMNI I CPAP agut
 • Control de forma ambulatòria del pacient pneumològic crònic complex.
 • Interrelació amb primària RAE post-alta d’hospitalització
 • Interrelació amb les cases comercials de teràpia domiciliària.

Desenvolupat per pneumòlegs I infermeria referent:

 • Jornades d’educació sanitària als usuaris de l’HUSC al voltant de temes de salut respiratòria en un programa que coneixem com "Respira amb Nosaltres".