A l’hospital treballem potencialment en col·laboració amb els Serveis d’Otorinolaringologia, Maxil·lofacial, Unitat d’Obesitat Mòrbida i Neurologia. El flux de malalts actual prové fonamentalment del propi Servei de Pneumologia, d’aquests altres serveis enumerats (pacients de SCS, mútues i privats, en ambdós casos) i de la RAE directament adreçats pels metges de capçalera o pels pneumòlegs o neuròlegs.

La disponibilitat d’un Servei d’ORL (amb col·laboració de la Dra. A. Ros) i de Cirurgia Maxil·lofacial (CMF) (Dr. J. Bara) desenvolupats ens permet oferir als nostres pacients tractaments alternatius a la CPAP nasal (tractament d’elecció), mitjançant procediments quirúrgics (en ocasions curatius) amb diferents graus d’invasió i intervencionisme, des de la radiofreqüència de pal·ladar tou, passant per l’amigdalectomia, l’adenoidectomia o la cirurgia nasal (a càrrec del Servei d’ORL) fins l’avançament maxil·lar o bimaxil·lar (a càrrec del Servei de CMF) o bé la introducció de Dispositius d’Avançament Mandibular (DAM) per part d’Odontologia.

L’equip multidisciplinari interespecialitats és el següent (els quatre primers participen en el Comitè de Son de periodicitat mensual, alguns sense incidència assistencial directa; els tres últims pendents d’incorporar efectivament):

Dra. A. Ros (ORL)

Dr. J Bara (CMF)

Dra. L. Gaseni (Odontologia, CMF)

Dra. M. Cambra (Neurologia- Neurofisiologia)

PSIQUIATRIA/PSICOLOGIA

Dra. Roca (OM)/ENDOCRÍ/Dietètica

Responsable
Facultatius collaboradors
Infermera Gestora de casos
  • Lorena Ezquerra
Tècniquess d sueño
  • Mª José Navarro
  • Carmen Giribert
  • Mireia Arévalo
  • Montes Mata