UBICACIÓ:

8 planta hospital. Espai fons, sector C/ Londres.

Contacte:

 • Control tècniques: Tf 8711
 • Despatx infermeria/Magatzem: Tf 4013
 • Despatx mèdic: Tf 4141

ESPAIS:

 • Taulell de Recepció
 • Zona de magatzem (815)
 • Zona de Treball
 • Despatx Infermeria (815)
 • Despatx mèdic
 • 5 habitacions (a la esquerra 816, 817, 818, a la dreta: 819, 820)

EQUIPAMENTS I DISTRIBUCIÓ:

 • 2 Polisomnògrafs Alice 6 (es poden usar com a Polisomnografia completa (PSG) o Poligrafia Respiratòria (PR) o titulacions manuals de CPAP; VMNI Trilogy; incorporació de capnografia) (Soft: G3) (Ubicats a Hab 816 i 820).
 • 2 Polígrafs Alice PDx (són PR que tanmateix es poden utilizar amb control online però gravació en targeta PDX, que cal identificar, descarregar la gravació de la targeta a l’ordinador central mitjançant lector de targetes (Importar PDx). (agregant o acceptant un pacient de la llista) (Ubicació Hab 817, 819).
 • 2 CPAPs automàtics (controlats remotament a través d’OMNILAB des de la zona de treball amb cable sèrie que es podria utilitzar des de totes les habitacions) (Ubicat en primera opció a 818). Cal descarregar la targeta per obtenir informació al programa.
 • Titulació manual del nivel de CPAP: Si controlem la CPAP a través del G3 i l’Alice per fer, haurà d’estar marcat amb un senyal el "Com 3" i es veurà l’Omnilab activant-lo des de "Dispositivos"-""PSGAlice"-"Control dispositivos terapéuticos".
 • Càmeres de control visual/control auditiu: 2 càmeres integrades en soft G3, amb control auditiu inclós i comunicación per micròfon (816, 820) i 3 altres càmeres només de vigilància a la resta d’habitacions.
 • Alice-night one: Equip de PR reduïda (3 canals) que pot utilitzar-se per fer estudis domiciliaris i per fer estudis a planta.
 • PR Sleep and Go (BITMED): Equip de PR reduïda ubicat a Clínica del Vallès per estudis domiciliaris, dels quals en fem anàlisi del registre i informe per connexió remota (Infermer referent: Josep Chaus). Caldrà revisar el manteniment d’aquesta actvitat segons instruccions de la Direcció de l’HUSC.

PROGRAMARI (SOFT G3) I EMMAGATZEMAMENT INFORMÀTIC :

S’han definit muntatges en funció de les prestacions o tipus d’estudi que oferim:

 • PSG ESTÀNDAR
 • PSG CPAP
 • PSG CAPNOGRAFIA
 • PSG TRILOGY
 • PR
 • PR CPAP

Tots els estudis amb còpia de seguretat i amb informe penjats a Casiopea i a punt per penjar a HC3.

ZONA DE CONTROL:

És l’espai de treball bàsic de les tècniques durant la nit i de revisió de registres i elaboració d’informes durant el dia.

 • HSCPCSON12: ORDINADOR CENTRAL + MONITOR CENTRAL (conté base de dades, que tanmateix envia automàticament a magatzem virtual (Z o ETCSON). També guarda estudis en local). Controla Hab 816, 817, 818
 • MONITOR D’EXTENSIÓ A LA DRETA per poder codificar durant la nit mentre es vigila l’estudi que té lloc online.
 • HSCPCSON13: ORDINADOR + MONITOR A L’ESQUERRA. Controla Hab 819, 820. Connectat amb HSCPCSON12 on va a buscar la base de dades de Z. També guarda en local els registres que es fan des d’aquest ordinador)
 • ORDINADOR A L’ANGLE DRETA (Vallès): Des d’on accedim als estudis domiciliaris de la Clínica del Vallès. Monitor de control de càmeres (sense gravació) de les Hab 817, 818, 819
 • Panell a paret de cables sèries per al control remot de CPAP