Amb el Servei de Neurologia (Dr. A. Arboix, responsable de la Unitat d’Ictus) seguim des de fa anys una línia de treball en l’estudi de la relació entre la SAHS i la Malaltia Vascular Cerebral, per a la qual se’ns han concedit dues beques SEPAR i FIS (FIS PI030184/ Beca FIS PI081514) i hem generat diverses publicacions (veure secció bibliografia).

Hem dirigit dues tesis doctorals: La primera, centrada en el diagnòstic Domiciliari de la SAHS, 2000 (Dra Núria García Esclassans, Metge de Família formada al nostre hospital) i la segona, centrada en les conseqüències Cerebrovasculars de la SAHS, 2016 (Dr. Marc Bonnin Vilaplana, pneumòleg format al nostre hospital).

També s’imparteix docència tant de pregrau, als estudiants de la Facultat de Medicina, com als residents de pneumologia en formació que passen un període de la seva residència a la Unitat, tal com marca el seu pla de formació .