Servei que presta atenció a l'estudi, diagnòstic i tractament de la patologia relacionada amb la salut mental en les seves àrees psiquiàtrica i psicològica.