Es compta amb la Unitat de neuropsicologia per a estudi psicomètric de demències.