• Estudis Pregrau: Pràcticum Clinicum de Facultat de Psicologia 2 alumnes per quadrimestre.
  • Estudis Postgrau: Es donen conferències a residents MIR de família pels especialistes del Servei de Psiquiatria.