La funció de la Interconsulta de Psiquiatria té la comesa de tractar tota la patologia psiquiàtrica que apareix en pacients Hospitalitzats en plantes de diverses especialitats mèdiques o quirúrgiques de l'Hospital. És coberta com en l'actualitat pels dos facultatius especialistes en Psiquiatria del Servei.

La Secció de Neuropsicologia serveix de suport a la interconsulta psiquiàtrica en el sentit de poder efectuar exploracions a nivell cognitiu a pacients hospitalitzats, això és especialment interessant de cara a la col · laboració amb altres serveis com Neurologia, en què la taxa de patologia orgànic-cerebral és molt elevada.

Els especialistes del Servei també cobreixen les urgències psiquiàtriques que apareixen en Servei d'Urgències de l'Hospital en horari de matí.