Es fa el suport psiquiàtric i valoració de pacients candidats a C. Bariàtrica.