És una nova unitat que s'està muntant des del Servei d'Maxil·lofacial. La comesa del Servei de Psiquiatria és ajudar al diagnòstic i tractament de pacients amb disfunció temporomandibular en què s'han trobat altes taxes de psicopatologia. Fa anys que col·laborem especialment amb el Dr Bara en aquesta comesa.