Neuropsicologia d'adults:

S'atenen a tots els pacients que vinguin per pròpia voluntat o siguin portats per presentar trastorns de la memòria o per presentar problemes conductuals relacionats amb les demències derivats en la majoria de casos des del Servei de Neurologia.

Psiquiatria d'Adults

Atenció de tot tipus de patologia mental d'adults excepte toxicomanies. La presten facultatius especialistes en psiquiatria amb àmplia experiència clínica que s'encarreguen de la detecció de la patologia mental i el seu tractament psicofarmacològic.

Els trastorns atesos amb més freqüència són de tipus afectiu, d'ansietat, patologia orgànic-cerebral (demències etc.), Patologia psicosomàtica, psicosi i altres problemes d'abusos de tòxics (bàsicament alcoholisme i altres addiccions menors, ja que la dependència a opiacis és pràcticament inexistent com a motiu de consulta i és derivada de forma immediata als centres de toxicomanies que corresponguin).