Diagnòstic de les demències:

  • Valoració clínica inicial per un psiquiatre o especialista.
  • Estudi psicomètric per part de la psicòloga experta en neuropsicològic.
  • Valoració orgànica, exclusió de causes de demències tractables.