Tractament dels tractaments conductuals associats a les demències.

Teràpia de suport a familiars de pacients amb demència. Entre això s'inclou xerrades de difusió, teràpia de grup i informació sobre aquestes malalties.