S'atenen els pacients que presentin problemes psicològics o psiquiàtrics en la infància o adolescència, que siguin remesos des d'altres Serveis de l'Hospital, majoritàriament Pediatria o per pròpia voluntat dels pares necessitats d'ajuda en aquesta àrea específica.