Diagnòstic de problemes psiquiàtrics o psicològics en la infància (Estudis psicomètrics, neuropsicològics).