Capilaroscòpia peringüeal:

Es tracta d'un mètode simple que ens permet realitzar un estudi acurat de la microcirculació superficial dels dits. Aquest dany microvascular pot ser característic d'algunes malalties reumàtiques.