La Medicina Hiperbàrica és un tractament pel qual els pacients reben oxigen en una concentració propera a el 100% a una pressió de 1,45 Atmosferes. És el que s'anomena hiperoxia.
Aquest tractament no invasiu i sense efectes secundaris aconsegueix que l'oxigen es dilueixi en el plasma sanguini de manera que afavoreix la regeneració dels teixits, accelera el procés de cicatrització, efecte desinflamatori, prevenció d'infeccions i evita la conseqüència de lesions i deteriorament físic produït pels estats de Hipòxia (manca d'oxigen).La medicina hiperbàrica desencadena importants efectes beneficiosos per l’organisme