Sala d'espera, recepció de pacients, consulta mèdica y sala de tratament con 2 càmeres hiperbàriques