Test de fertilitat: Diagnòstic precís per determinar l'estat de fecunditat d'un dels membres de la parella, permet als especialistes personalitzar el tractament depenent de cada necessitat.