Coit dirigit: Consisteix en la monitorització del procés de l'ovulació (si es vol, amb dosis baixes de medicació) juntament amb un seguiment ginecològic on el nostre equip de professionals t'indicarà quin és el millor moment per tenir relacions sexuals per aconseguir l'embaràs de forma espontània.

Inseminació artificial: Tècnica que consisteix a introduir dins de l'úter una suspensió d'espermatozoides mòbils prèviament capacitats al laboratori. El tractament inclou una estimulació ovàrica suau, la preparació de la mostra seminal de la parella i el dipòsit de la mostra dins de l'úter al moment idoni.

Fecundació in vitro (FIV) convencional: Consisteix a inseminar els òvuls amb espermatozoides al laboratori buscant aconseguir embrions viables per ser transferits dins de l'endometri. Es pot fer amb òvuls propis de la pacient o de donant, de la mateixa manera que els espermatozoides. En cada cas es fa un seguiment individualitzat amb un pla personalitzat.

Fecundació in vitro (FIV) + ICSI: Inseminació dels òvuls amb espermatozoides al laboratori mitjançant la tècnica ICSI (injecció intracitoplasmàtica) buscant aconseguir embrions viables per ser transferits dins de l'endometri. És una tècnica que ofereix un augment de la taxa de fecundació en comparació amb la Fecundació in vitro convencional.

Ovodonació: Per diferents causes, una de les quals és l'edat, pot ser que la qualitat dels nostres òvuls es vegi afectada. En aquests casos, l'ovodonació és una de les millors tècniques, ja que es fan servir òvuls de donants. Aquestes passen per un procés de selecció i controls exhaustius perquè se'n puguin obtenir els gàmetes, assegurant la qualitat necessària per aconseguir l'embaràs.

Mètode ROPA: És un tractament especialment pensat per a aquelles parelles que estan formades per dues dones. Aquest mètode consisteix a fecundar els òvuls d'una de les dones amb una mostra d'espermatozoides procedent d'un donant anònim. Els embrions aconseguits s'introdueixen a l'úter de l'altra dona perquè dugui a terme la gestació. Gràcies a aquest mètode, les dues integrants de la parella participen a la maternitat.

Preservació de la maternitat: La congelació d'òvuls és una tècnica de preservació de la maternitat que consisteix a estimular la dona per obtenir la major quantitat d'òvuls possible per congelar-los posteriorment de manera indefinida sense perdre qualitat. Aquest tractament és ideal per a dones que volen posposar la maternitat sense sacrificar la qualitat dels seus òvuls.

Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP): Aquest test és capaç de detectar possibles alteracions genètiques i cromosòmiques als embrions abans fins i tot de realitzar la transferència a l'úter. D'aquesta manera, s'aconsegueix prevenir la descendència amb malalties hereditàries greus. Oferim diferents variants del DGP depenent del motiu pel qual es faci.

Vitrificació d'embrions: Es tracta d'una tècnica de congelació ultraràpida on es protegeixen els embrions per a la seva conservació, per això se sotmeten a una velocitat de refredament molt elevada. Els òvuls s'extreuen després de l'estimulació ovàrica i, un cop fecundats, es congelen els embrions obtinguts per un temps indefinit sense perdre'n les característiques inicials.

Adopció d'embrions: L'adopció d'embrions és una tècnica de reproducció assistida que consisteix a transferir a l'úter de la dona receptora, un embrió donat per una altra parella amb la seva càrrega genètica, amb l'objectiu d'aconseguir la gestació.