L'atenció al pacient Urgent es realitza seguint procediments protocolaritzats i consensuats amb les especialitats implicades.

Es realitzen tècniques pròpies dels Serveis implicats en l'atenció urgent disposant dels professionals i els mitjans necessaris per desenvolupar les mateixes. y:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:TimesNewRoman; mso-ansi-language:CA;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>L'Hospital disposa de Ressonància Magnètica i d'Ecografia.