BienvenidaBienvenida

Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirónsalud és un centre hospitalari que pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques i desenvolupa activitats assistencials, docents i d'investigació. El centre està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.

El Sagrat Cor Hospital Universitari el configuren un conjunt d'edificis situats a l'Eixample esquerre de Barcelona, ​​entre els carrers París, Viladomat i Londres . Té una capacitat de 350 llits d'hospitalització i disposa d'una avançada tecnologia i serveis hotelers de primer nivell. Quirónsalud, que gestiona aquest centre des l'1 d'octubre de 2011, ha abordat importants reformes infraestructurals en les àrees d'urgències , consultes externes i hospitalització amb l'objectiu de millorar la confortabilitat, modernitzar els espais i incorporar noves dotacions tecnològiques que contribueixen a la millora en l'atenció al client. Actualment disposa d'una plantilla de treballadors formada per prop de 1100 professionals .

Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirónsalud pertany a un consolidat grup de gestió sanitària de referència al nostre país, Quirónsalud. El grup Quirónsalud a Catalunya disposa d'una xarxa de centres sanitaris: Hospital Universitari General de Catalunya - Grupo Quirónsalud, Hospital Universitari Sagrat Cor - Grupo Quirónsalud i Hospital Quirónsalud del Vallès. Els tres dispositius actuen en xarxa amb la qual cosa tots els centres es beneficien de les sinergies , l'expertesa , la professionalitat del grup i la dels centres catalans.