La pols domèstica és una de les principals causes de problemes al·lèrgics nasals, bronquials i conjuntivals.

Què és la pols domèstica?

Està format per restes de pell, pèl, fibres tèxtils, restes d'insectes i aliments, floridures, àcars microscòpics, etc. Es pot ser al·lèrgic a molts d'aquests components, però de tots ells, els que causen més problemes són els àcars.

Què són els àcars?

Són uns organismes microscòpics que s'alimenten de restes de pell humana i que només es troben al'interior de les cases. No piquen ni transmeten malalties i únicament són perillosos per a aquelles persones que són al·lèrgiques a ells. En aquests casos el pacient presenta una hipersensibilitat tant als àcars com seves restes, especialment excrements.

Els àcars sobreviuen sobretot en matalassos, mantes, catifes, tapisseries de mobles o cotxes, roba ... i proliferen quan la humitat ambiental és elevada i la temperatura es manté al voltant de 25ºC. Pràcticament no sobreviuen en ambients secs ni a més de 800 metres d'altitud, així com tampoc en llocs amb exposició directa al sol. Les èpoques en què predominen són doncs la primavera i especialment tardor encara quepot donar problemes la resta de l'any.

Tenir al·lèrgia als àcars de la pols no vol dir "tenir la casa bruta". Evidentment una casa bruta empitjora elproblema, i tot i que eliminar els àcars és difícil o gairebé impossible, és cert que un "programa anti pols" pot disminuir el seu nombre.

Què podem fer per millorar els símptomes de l'al·lèrgia als àcars?

Abans de començar qualsevol tractament antial·lèrgic hem d'adoptar certes MESURES AMBIENTALS:

1. AL DOMICILI

 • Ha de netejar regularment amb una aspiradora, sense escombrar, llevant la pols amb un drap humit, És important que la aspiradora tingui un filtre adequat, preferiblement de tipus HEPA, per assegurar-se que els àcars i especialment els seus excrements quedin retinguts.

 • Tenir una especial atenció a la neteja dels sofàs i butaques, cal aspirar cada 2 ó 3 dies.
 • Si es disposa d'aire condicionat, s'ha de mantenir la humitat ambiental per sota del 70%.
 • S'han de netejar les catifes i moquetes: si no és possible, són preferibles les de pèl curt sempre que es aspirn sovint
 • És preferible que la persona al·lèrgica no estigui present en fer la neteja. Ho obstant això, si és ella qui ha de fer-la, pot utilitzar una sencilla mascareta.

2. DORMITORI

 • Utilitzeu un matalàs de goma escuma o de molls. El làtex pot ser una alternativa sempre que no sigui al·lèrgic a ell. Hi fundes especials per cobrir els matalassos que permeten el pas de vapor d'aigua però no el dels àcars i els seus excrements.

 • Els coixins, mantes, fundes nòrdiques, edredons i cortines han de ser de fibra sintètica i rentar-se sovint, sobretot a la tardor i primavera. S'han d'evitar la llana i les plomes.

 • Lave las sábanas y pijamas cada 3-4 días. Es preferible que pasen directamente del tendedero a la cama, sin guardarlos en el armario.
 • Les parets de les habitacions han d'estar pintades o empaperades, però que siguin fàcilment rentables.Elimini pòsters i quadres.

 • Com menys mobles a l'habitació tant millor, i sense tapisseries. Han de poder retirar-se per netejarper darrere.

 • És important evitar catifes, moquetes, ninots, peluixos, etc. Guardar els llibres en prestatges oberts

 • Ha de ventilar l'habitació un cop al dia. Hauria de utilitzar-se només per dormir. Cal evitar la presència d'animals domèstics a l'habitació, ja que poden acumular àcars.

 • Les mesures de neteja són les mateixes que a la resta del domicili.
 • Evitar utilitza insecticides i ambientadors.

3. LA ROBA

 • En fer el canvi de roba de temporada, ha airejar o fins i tot rentar-se abans d'usar-la: els àcars s'acumulen a l'estar guardada tant de temps a l'armari.

4. LA SEGONA RESIDÈNCIA

 • És una causa freqüent de crisi al·lèrgiques. És preferible arribar durant el dia, no de nit, per poder netejar i ventilar l'habitació abans que entre la persona al·lèrgica.
 • També deixar el llit sense fer i preparar-lo arribar, amb llençols que haurem portat de casa, i si és possible, col·locar una funda anti-àcars especial.

5. L’AUTOMÒBIL:

 • S'aconsella aspirar el cotxe amb freqü.ncia, especialment en viatges llargs.

SI ALGUNA DE LES NORMES ANTERIORS ÉS IMPRACTICABLE o RESULTA INCONVENIENT, PROCURICONCENTRAR AL DORMITORI. ÉS L'HABITACIÓ DE LA CASA ON MÉS TEMPS S'ESTÀ.

Mès informació: www.scaic.cat