La diabetis és una malaltia crònica que es diagnostica quan té els nivells de glucosa (sucre) elevats en sang.

Conèixer la malaltia és bàsic per a un bon control de la mateixa. Una diabetis mal controlada pot ocasionar complicacions a nivell cardiovascular, nerviós, dels òrgans dels sentits ...

Aquestes pàgines contenen informació que esperem els siguin útils per a conèixer i controlar la seva diabetis.