El dolor és una experiència sensorial i emocional (subjectiva), desagradable. Al llarg de tota la història, ha estat un tema important a tractar pels professionals de la medicina, ja que no només ens afecta a nivell físic sinó de manera integral tota la nostra persona.

El propòsit dels professionals que formen part de la UNITAT DEL DOLOR és el tractament integral del pacient perquè recuperi el benestar físic i emocional.

Si tenim el nostre dolor controlat, podem recuperar-nos amb més rapidesa, ens reincorporem abans a les nostres activitats habituals.

Volem donar-li informació sobre serveis que pot sol·licitar per al seu tractament,

donar-li consells per al control del dolor, consells sobre com informar el metge de les característiques dels seus símptomes etc.

A més volem insistir que vostè ha de ser part activa a l'equip del control del dolor, ja que és qui ha d'informar de l'efectivitat dels tractaments, de la intensitat dels símptomes... El dolor és subjectiu i només vostè pot indicar-nos la intensitat.

Cada persona és única i necessita una valoració i tractament personalitzat.