DavidSerrano Santó

Psicòleg
Especialitat:
Psicologia Clínica
Especialitats:
  • Psicologia Clínica
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general
Experiència

Octubre de 2021 – Actualment

Psicòleg i Neuropsicòleg a UMAIN Institut de Neurociències de l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona.

Jornada parcial en règim d'autònoms fent atenció i avaluació psicològica, psicoteràpia i avaluacions neuropsicològiques en pacients de centre de dia i ambulatoris

Febrer de 2020

Docent a la classe virtual internacional a la Institució Universitària Politècnic Grancolombià.

Participació com a docent a la classe "Cerbre i Conducta"

Gener de 2021 – Actualment

Psicòleg i Neuropsicòleg en consulta privada a Vilafranca

Visites concertades en règim d'autònoms fent atenció i avaluació psicològica, psicoteràpia i avaluacions neuropsicològiques en consulta privada

Setembre de 2019 – Actualment

Psicòleg i Neuropsicòleg al Centre privat Espai Vilafranca

Jornada parcial en règim d'autònoms fent atenció i avaluació psicològica, psicoteràpia i avaluacions neuropsicològiques.

Abril de 2019 – Actualment

Coordinació de màsters de l'àrea de Psicologia Clínica i Neurociències a ISEP – Institut Superior d'Estudis Psicològics

Jornada parcial com a coordinador de les diferents modalitats formatives incloses a l'àrea de Psicologia clínica i a l'Àrea de Neurociències. Entre altres tasques: revisió i actualització de material, dinamització de formació, correcció de treballs, gestió dels TFM, etc.

Setembre de 2018 – Actualment

Tutor de mòduls de Postgrau online a ISEP – Institut Superior d'Estudis Psicològics.

(09/2018 – 12/2020) Tutor del Postgrau en Psicooncologia en línia dels mòduls: Història i principis de la Psicooncologia; El consell genètic; Prevenció i factors de risc. La infermeria oncològica.

(09/2018 – 12/2020) Tutor del Postgrau en Neuropsicologia Clínica en línia dels mòduls: Neuroanatomia funcional, Neurologia clínica, Trastorns del llenguatge.

(09/2018 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut del mòdul: Avaluació de problemes psicològics i disseny terapèutic.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut del mòdul: Psicologia de la salut.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil: Trastorns de l'aprenentatge; Prevenció i intervenció en drogodependència.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Forense: Introducció a la Psicologia Forense; Neuropsicologia Forense.

Març de 2018 – Actualment

Docent a ISEP (seu Barcelona) – Institut Superior d'Estudis Psicològics.

Docent al Màster d'Envelliment i Demències, impartint el mòdul de Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes.

Docent al Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, impartint el mòdul de Psicogeriatria.

Docent al Màster en Neuropsicologia Clínica, impartint el mòdul de Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes.

Docent al Màster en Neurorehabilitació, impartint el mòdul de Rehabilitació de les agnòsies i Rehabilitació de la memòria.

Març del 2016 – novembre del 2017

Psicòleg a "Llar d'Avis Palau de Can Sunyer".

La tasca realitzada és la valoració psicològica i cognitiva de pacients, així com l’atenció a familiars. Conductor del projecte d’especialització del centre en demències. Assumint temporalment les funcions de direcció tècnica del centre.

Febrer de 2016 – actualitat

Psicòleg a la "Residència Inglada Via".

La tasca realitzada és la valoració psicològica i cognitiva de pacients, així com l’atenció a familiars.

Febrer de 2014

Ponent al IX Curs d'Actualització en Psicogeriatria sobre "Trastorn cognitiu lleu: des de la normalitat a la demència".

Desembre del 2013 – juny del 2014

Psicòleg investigador col·laborador a l'estudi epidemiològic, observacional, prospectiu, multicèntric i nacional per avaluar la utilitat clínica del procediment de comunicació del diagnòstic de demència de la Societat Espanyola de Psiquiatria (DEMCOM-SEP).

La tasca feta va ser la valoració psicològica de pacients i familiars.

Juny del 2013 – febrer del 2014

Psicòleg investigador col·laborador a l'estudi observacional de 6 mesos de durada sobre els costos i l'ús de recursos en la malaltia d'Alzheimer a Europa (Estudi GERAS II).

La tasca realitzada va ser l'estadiatge i la valoració de l'ús de recursos dels familiars i malalts.

Juliol del 2007 – agost del 2012

Psicòleg de la Unitat Diagnòstica de Deteriorament Cognitiu (EAIA-TC) de l'Hospital Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús de Martorell.

Programa pilot de cribratge prederivació a les àrees bàsiques de salut del territori sanitari Baix Llobregat Nord.

Desembre del 2010 – maig del 2011

Psicòleg al Grup de Suport Psicològic a Cuidadors, dels Serveis Socials d'Olesa de Montserrat.

La tasca realitzada va ser fer teràpia grupal, de suport i ajuda als cuidadors.

Juny – agost del 2010

Docent al programa "EDUCA – II: Programa d'Intervenció Psicoeducativa (PIP) per al Maneig de l'Estrès en el cuidador del pacient amb Demència."

Projecte de l'Institut de Recerques Psiquiàtriques (IPP) de Bilbao. La tasca realitzada va ser formació a familiars cuidadors de malalts amb demència, dotant-los d’estratègies per al maneig diari.

Maig 2010; desembre 2009; maig 2009; novembre 2008

Docent al programa "Cuidem els Cuidadors" dels Serveis Socials d'Olesa de Montserrat.

La tasca realitzada va ser la formació a familiars de pacients amb demència.

Octubre del 2006 – 2008

Monitor Ocupacional, a la Fundació Mas Albornà, Serveis d'integració laboral i social.

La tasca feta va ser incrementar l'autonomia als usuaris del centre amb dèficit cognitiu.

Curs acadèmic 2002-2003

Assistent de la doctora Montserrat Gomà i Freixenet, Universitat Autònoma de Barcelona

Assistent responsable de les classes pràctiques de Psicologia de la Personalitat, de la Dra. Montserrat Gomà, professora titular de Psicologia de la Personalitat, al departament de Psicologia Clínica i de la Salut, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Titulació

Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb acreditació d'Itinerari Clínic.

Màster en Neuropsicologia. 6a edició. Institut Superior d´Estudis Psicològics (ISEP).

Màster en Psicogeriatria. 14a edició. Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Menció al 3er premi de treball de recerca original, realitzat com a treball de final de màster.

Tècniques

Avaluació neuropsicològica i psicologia clínica

Investigació i docència

Recerca

Desembre del 2013 – juny del 2014

Psicòleg investigador col·laborador a l'estudi epidemiològic, observacional, prospectiu, multicèntric i nacional per avaluar la utilitat clínica del procediment de comunicació del diagnòstic de demència de la Societat Espanyola de Psiquiatria (DEMCOM-SEP).

La tasca feta va ser la valoració psicològica de pacients i familiars.

Juny del 2013 – febrer del 2014

Psicòleg investigador col·laborador a l'estudi observacional de 6 mesos de durada sobre els costos i l'ús de recursos en la malaltia d'Alzheimer a Europa (Estudi GERAS II).

La tasca realitzada va ser l'estadiatge i la valoració de l'ús de recursos dels familiars i malalts.


Docència

Abril de 2019 – Actualment

Coordinació de màsters de l'àrea de Psicologia Clínica i Neurociències a ISEP – Institut Superior d'Estudis Psicològics

Jornada parcial com a coordinador de les diferents modalitats formatives incloses a l'àrea de Psicologia clínica i a l'Àrea de Neurociències. Entre altres tasques: revisió i actualització de material, dinamització de formació, correcció de treballs, gestió dels TFM, etc.

Setembre de 2018 – Actualment

Tutor de mòduls de Postgrau online a ISEP – Institut Superior d'Estudis Psicològics.

(09/2018 – 12/2020) Tutor del Postgrau en Psicooncologia en línia dels mòduls: Història i principis de la Psicooncologia; El consell genètic; Prevenció i factors de risc. La infermeria oncològica.

(09/2018 – 12/2020) Tutor del Postgrau en Neuropsicologia Clínica en línia dels mòduls: Neuroanatomia funcional, Neurologia clínica, Trastorns del llenguatge.

(09/2018 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut del mòdul: Avaluació de problemes psicològics i disseny terapèutic.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut del mòdul: Psicologia de la salut.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil: Trastorns de l'aprenentatge; Prevenció i intervenció en drogodependència.

(01/2021 – actualment) Tutor del Màster en Psicologia Forense: Introducció a la Psicologia Forense; Neuropsicologia Forense.

Març de 2018 – Actualment

Docent a ISEP (seu Barcelona) – Institut Superior d'Estudis Psicològics.

Docent al Màster d'Envelliment i Demències, impartint el mòdul de Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes.

Docent al Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, impartint el mòdul de Psicogeriatria.

Docent al Màster en Neuropsicologia Clínica, impartint el mòdul de Neuropsicologia de les malalties sistèmiques, multisistèmiques i autoimmunes.

Docent al Màster en Neurorehabilitació, impartint el mòdul de Rehabilitació de les agnòsies i Rehabilitació de la memòria.

Juny – agost del 2010

Docent al programa "EDUCA – II: Programa d'Intervenció Psicoeducativa (PIP) per al Maneig de l'Estrès en el cuidador del pacient amb Demència."

Projecte de l'Institut de Recerques Psiquiàtriques (IPP) de Bilbao. La tasca realitzada va ser formació a familiars cuidadors de malalts amb demència, dotant-los destratègies per al maneig diari.

Maig 2010; desembre 2009; maig 2009; novembre 2008

Docent al programa "Cuidem els Cuidadors" dels Serveis Socials d'Olesa de Montserrat.

La tasca realitzada va ser la formació a familiars de pacients amb demència.

Curs acadèmic 2002-2003

Assistent de la doctora Montserrat Gomà i Freixenet, Universitat Autònoma de Barcelona

Assistent responsable de les classes pràctiques de Psicologia de la Personalitat, de la Dra. Montserrat Gomà, professora titular de Psicologia de la Personalitat, al departament de Psicologia Clínica i de la Salut, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions

ARTICLES

D. SERRANO SANTÓ, (2016). Necesidades de los Cuidadores de Pacientes con Deterioro Cognitivo: Lo que necesitan versus lo que les ofrecemos.Revista de Psicogeriatría. Psicogeriatría 2016.

Martín-Carrasco M, Domínguez-Panchón AI, González-Fraile E, Muñoz-Hermoso P, Ballesteros J; The EDUCA Group. Effectiveness of a Psychoeducational Intervention Group Program in the Reduction of the Burden Experienced by Caregivers of Patients With Dementia: The EDUCA-II Randomized Trial. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2013 Oct 9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24113563.

D. GIL SALADIÉ, JC. CEJUDO, A. VEGA, F. AMORES, D. SERRANO, M. CABALLÉ, E. VADILLO, (2011). Atención de la demencia coordinada primaria-especializada: Programa piloto de "Detección y Atención del Deterioro Cognitivo y la Demencia (DADCiD).Revista de Psicogeriatría. Psicogeriatría 2011, 3 (4). 187/792.

COMUNICACIONS ORALS

D. GIL SALADIE, J.C. CEJUDO BOLIVAR, D. SERRANO SANTÓ (2012). Atención De la demencia coordinada primaria-especializada: Programa "Detección y Atención del Deterioro Cognitivo y la Demencia" (DADCiD). Análisis de costos variables del proceso diagnóstico de demencia. Comunicación oral presentada a la LXIV Reunión Anual Sociedad Española Neurología (SEN). Celebrada del 20 al 24 de noviembre de 2012.

PUBLICACIONS POSTERS EN CONGRESSOS

D. SERRANO i SANTÓ, F. AMORES GUEVARA, M. SANCHEZ PEREZ, J.C. CEJUDO BOLIVAR, J.J. BLANCO LOPEZ, A. MONLLAU MARTINEZ (2012). Efectividad de la estimulación multisensorial (Snoezelen) en pacientes con demencia y trastornos de conducta, institucionalizados. Eficacia de terapias no farmacológicas innovadoras en la Demencia.Presentado en la XIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). Celebrada en Sevilla del 24 al 27 de octubre de 2012.

D. GIL SALADIÉ, JC. CEJUDO, A. VEGA, F. AMORES, D. SERRANO, M. CABALLÉ, E. VADILLO, (2012). Programa de Detecció i Atenció del Deteriorament Cognitiu i la Demència (DADCiD). 5 anys d’experiència.Presentado en la XVI Reunión de la Sociedad Catalana de Neurología y del XXVI Curso de Actualización en Neurología.

GIL D., JC. CEJUDO, A. VEGA, F. AMORES, D. SERRANO, M. CABALLÉ, E. VADILLO, (2010). Sensibilidad y especificidad del MMSE y SKT como herramienta de cribaje en un programa piloto de detección y atención del deterioro cognitivo en atención primaria. Presentado en el IPA International Meeting.

GIL D., JC. CEJUDO, A. VEGA, F. AMORES, D. SERRANO, M. CABALLÉ, E. VADILLO, (2010). Programa Pilot: Detecció i atenció del deteriorament cognitiu i la demència (DADCiD).Presentado en la XIV Reunión Anual de la Sociedad Catalana de Neurología.

CANO P., D. SERRANO, S. CAMPOS, F. AMORES, (2006). El test del Reloj en el diagnóstico diferencial entre DTA y Depresión Mayor en ancianos. Presentado en las XI Jornadas de Actualización en Psicogeriatría.

MEMBRE DE COMITÈS

Miembro del comité científico del I congreso Internacional Virtual ISEP. Celebrado virtualmente del 5 al 7 de junio de 2020.

Comunicacions i ponències

Febrer de 2020

Docent a la classe virtual internacional a la Institució Universitària Politècnic Grancolombià.

Participació com a docent a la classe "Cerbre i Conducta"Febrer de 2014

Ponent al IX Curs d'Actualització en Psicogeriatria sobre "Trastorn cognitiu lleu: des de la normalitat a la demència". Certificat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per poder exercir la psicologia segons disposa la Llei 33/2011, de 4 doctubre, general de salut pública, reunint els requisits de formació exigits.

Reconeixements i certificats

Certificat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per poder exercir la psicologia segons disposa la Llei 33/2011, de 4 doctubre, general de salut pública, reunint els requisits de formació exigits.

Basale Stimulation®. Curs Bàsic de Basale Stimulation®

Dementia Care Mapping Method (DCM). Usuari de nivell bàsic del mètode DCM.