Doctor Francisco Duca

FranciscoDuca Rezzulini

Metge Especialista
Especialitat:
Anestèsia i Reanimació
Especialitats:
  • Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor
  • Unitat del Dolor
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general

Especialista en Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor. Hospital Universitari de Creus-UPV- Biscaia

Metge especialista adjunt Senior Unitat del dolor Hospital Universitari Sagrat Cor

Màster Expert en Dolor Universitat de Cadis

Expert en radiofreqüència nivell intermedi per la societat espanyola del dolor.

Medical Attachment Saint Patricks Hospital Dublin Ireland

Coordinador projecte Optimització Unitat del dolor i aliança estratègica amb medicina primària HUMT-CATSALUT

Autor d'articles d'interès a revistes nacionals sobre dolor crònic

Assistència a cursos i congressos acreditats per la SEDAR i la SED de forma regular

Jornades anuals DOLOR CRÒNIC per a adjunts joves, Acadèmia de ciències Dolor Crònic

Ponències a congressos nacionals i internacionals sobre dolor crònic

Investigador en assaigs clínics per estudiar el tractament del dolor

Conferències a la comunitat i en mitjans de comunicació per conscienciar sobre el dolor crònic

Autor d'articles de recerca a revistes internacionals.