foto cambra (002)

MartaCambra Verges

Facultatiu Especialista Neurofisiologia
Especialitat:
Neurologia
Especialitats:
  • Neurologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari Sagrat Cor
Consulta: Consulta Nº 4, primera planta.Hospitalizació
Horari: Matins i tardes
Informació general
Experiència

Especialista en Neurofisiologia Clínica via MIR.

Metge adjunt sènior especialista en Neurofisiologia Clínica a l'Hospital Universitari Sagrat Cor - Barcelona

Titulació

Llicenciada en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1981

Metge de Família. Certificat d'acreditació oficial expès 1994.10.14

Màster de monitorització d'assaigs clínics. 1a edició 1998 realitzat a l'escola del medicament (ESAME) amb la col·laboració de AMIFE (Asociación de Médicos de la Industria Española) i de SEGCIB

(Sociedad Española de Garantías de Calidad e Investigación Biológica)

Tècniques

Electroencefalografia:

En l'adult: Característiques generals de l'EEG en vigília.

Característiques generals de l'EEG en la senectut.

Característiques generals de l'EEG en el nen i adolescent

Reactivitat el traçat electroencefalogràfic davant la hiperventilació i la fotoestimulación

Troballes de graf-elements anormals en l'EEG

Monitorització amb video-EEG:

Privació de son per al diagnòstic de crisi d'epilèpsia


Electromiografia convencional (repòs, activació voluntària: reclutament i configuració dels PUM

Electromiografia quantitativa: anàlisi manual de PUM, anàlisi de múltiples PUM, anàlisi automàtica del patró EMG voluntari

Electromiografia de fibra única

Reflexos: Reflex H. Reflexos trigemin-facials. Reflexos induïts per estímuls de nervis mixtes. Reflexos Vestíbul-cefàlics.

Recompte d'unitats motores

EMG en l'estudi de moviments anormals. Registre de Tremolor.


PESS-M (Potencials Evocats Somatosensorials de Nervi Mitjà): mitjançant estimulació elèctrica en canell i recollida fraccionada des Punt d'Erb a escorça cerebral


PESS-T (Potencials Evocats Somatosensorials de N. Tibial): mitjançant estimulació elèctrica en turmell i recollida en escorça cerebral o fraccionada en buit popliti, regió dorsal, cervical i escorça cerebral.

Investigació i docència

Co- investigadora en assajos clínics

Col·laboradora en la docència pràctica d'alumnes de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

Publicacions

Anàlisi de la postura i disfunció temporo mandibular. Estudi pilot realitzat entre 2016/2017. Javier Bara Casaus, (cirurgia maxil·lofacial) Dra. M. Gaseni (odontòloga) Dra. M. Cambra (neurofisiologia Clínica), Juan Alejandro Segui (odontòleg), Cosimo Galetti (odontòleg) Jorge Sanguesa (podòleg) Cristian Justribo i Juan Castellón (fisioterapeutes)

Actualment pendent de publicació

Comunicacions i ponències

Publicación de Un caso de Síndrome de Raeder como manifestación de una disección carotídea. (Revista de Neurología junio/julio 2006)

Perez Miralles F; Cambra M; Fleitas T; Villanueva V


Presentación de la comunicación oral en la reunión anual de la SEN "UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN VIDEO-EEG DE CORTA DURACIÓN, EN EL REGISTRO DE CRISIS PSICÓGENAS." A. Salas, M. Cambra, P. Rubio. Barcelona, 21 al 25 de noviembre del 2006.


Presentación de 3 Posters en el congreso Internacional de Medicina del sueño (3-6 octubre 2007)


1-AMIGDALECTOMÍA COMO TRATAMIENTO DEL SAHS EN EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI.

Lainez E1, Lladó E1, Cambra M2, Jurado M.J1, Romero O1, Ferré A1, SagalésT1

1Unidad del Sueño. Servicio de Neurofisiología Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona.

2Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital La Fe de Valencia.


2-EXPLODING HEAD SYNDROME. A CASE REPORT.

Lladó E1, Cambra M2, Jurado M.J1, Romero O1, Ferré A1, Lloberas P3, Sampol G3, Sagalés T1.

1Unidad del Sueño. Servicio de Neurofisiología Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona.

2Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital La Fe de Valencia.

3Servicio de Neumología Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona.


3-Hipersomnia Diurna e Insomnio Nocturno, utilidad de la actigrafía y de la curva de temperatura corporal en lesiones de origen central

Cambra M, Lladó E, Jurado MJ, Romero O, Saheb A, Ferre A, Sagales T

Unidad del Sueño. Servicio de neurofisiología. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona

Servicio de Neurofisiología Clínica. Hospital la Fe de Valencia


Publicación de un artículo de la Revista Vigilia-Sueño (2007)

"La relación sueño-epilepsia" Gómez E; Rubio P; Beneto A; Cambra M.


Presentación de un Póster en la Reunión anual de la SEN (2007) que fue seleccionado por el comité científico.

*"Síndrome de Apnea Hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS) e insomnio: una asociación frecuente." * Beneto A.; Cambra M.; Gómez E. Rubio P

Publicado como: Carta científica. en el Med. Clin. (Barcelona) en 2008; 131(19):756


Comunicación en la Reunión Científica de la Sociedad Valenciana de Neurofisiología Clínica (31/05/2008)

"Enfermedad de CMT, descripción clínica, electrofisiológica de dos pacientes con mutación del gen de la PMP22" (2009)

Parra S, Chumillas MJ, Garcés M, Salas A, Cambra M, Millet E, Piqueras