mercedes ibarz

MercedesIbarz Vilamayor

Metge Adjunt
Especialitat:
Medicina Intensiva
Especialitats:
 • Medicina Intensiva
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Horari: 8-16.30h
Informació general
Experiència

Metge intern resident de Medicina Intensiva (1983 - 1987)

 • Rotacions en Medicina Interna, Cirurgia General, Neurologia, Cardiologia, Digestiu i Respiratòria. Hospital del Mar. Barcelona
 • Rotació en Cures Intensives. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

Metge Adjunt Interí de Medicina Intensiva.

 • Hospital Prínceps d'Espanya, Bellvitge. Barcelona, febrer1988 - agosto1990.

Metge Adjunt de guàrdies de Medicina intensiva.

 • Hospital de Creu Roja. Barcelona, 1989 - de 1990.
 • Centre Hospitalari. Andorra, 1989 - de 1990.
 • Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, octubre 2004 - gener 2005

Metge Adjunt d'UCI.

 • Hospital Parc Taulí. Sabadell, gener-juny de 1991.
 • Hospital Mútua de Terrassa. Terrassa, el juny 1991 - gener 2001
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona, maig 2001 - agost 2003
 • Clínica Ntra. Sra. Del Pilar. Barcelona, març 2002 - agost 2003
 • Clínica Ntra. Sra. Del Remei, Barcelona, juny 2007 - desembre 2008
 • Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona, octubre 2004 fins a l'actualitat
Titulació

LLICENCIADA EN MEDICINA I CIRURGIA (1982)

METGE ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA (1988)

DOCTOR EN MEDICINA I CIRURGIA (1992)

Tesi doctoral: "Bacterièmies primàries. Infecció i colonització bacteriana en pacients politraumatitzats. Influència del tipus de suport nutricional ".

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Director: Dr. A. Sitges Serra

MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL

"Atenció Integral Al Pacient Crític i Emergències"

Universitat de Barcelona (UB), 2006- 2008.

Director: Dr. José Mª Nicolás Arfelis

Treball per optar al títol de Màster Oficial:

"Utilitat del Doppler transcranial en el malalt sotmès a cirurgia cardíaca sota circulació extracorpòria"

SUPORT VITAL AVANÇAT. Renovació 2017.

ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT. Setembre 2013

Tècniques
 • Tècniques relacionades amb la via aèria: Ventilació mecànica no invasiva i invasiva, Intubació endotraqueal
 • Col·locació de via venosa central i via arterial
 • Col·locació de electrocatèter, marcapassos temporal
 • Tècniques contínues de depuració extrarenal
 • Col·locació de drenatge pleural
 • Pericardiocentesis
 • Paracentesi
 • Toracocentesi
 • Punció lumbar
 • Sedoanalgèsia endovenosa
 • Ecografia cardíaca i toràcica
 • Eco-doppler vascular per a col·locació de vies
 • Toracocentesis
 • Punción lumbar
 • Sedoanalgesia endovenosa
 • Ecografía cardíaca y torácica
 • Eco-doppler vascular para colocación de vías
Investigació i docència

Els últims anys la meva activitat s'ha centrat principalment en 3 camps:

 • Insuficiència renal del malalt crític i tècniques de depuració extrarenal
 • Sedoanalgèsia dinàmica del malalt crític
 • Malalt d'edat avançada en les Unitats de Medicina Intensiva

Col·laboro amb diversos estudis multicèntrics espanyols i de la Societat Europea de Medicina Intensiva des 2016.

 1. "The very old intensive care patient" (VIP 1 study group) (2017) IP: Professor Hans Flaatten, MD PhD, Department of Anaesthesia and Intensive Care, Haukeland University, Bergen Norway. Coordinated by European Society of Intensive Care Medicine (ESCIM) Network and Health Care and Research Outcome (HRSO) Section.
 2. "Prevalença i impacte de la situació funcional basal i de la fragilitat en pacients majors de 65 anys ingressats a la Unitat de Cures Intensives" (Frail-ICU). (2017) IP: Sonia López Cuenca. Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Getafe. Madrid, Espanya.
 3. "Maneig actual de les teràpies contínues de reemplaçament renal". (2016) IP: T Tomasa Irriguible, MD, PhD. Servei de Medicina Intensiva. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. Espanya
 4. "Development and validation of a mortality risk score for very old intensive care patients (> 80 years)" VIP 2. (2017). IP: Professor Hans Flaatten, MD, PhD. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Haukeland University, Bergen Norway. European Society of Intensive Care Medicine (ESCIM) Network, and Health Care and Research Outcome (HSRO) Section. (2018)
 5. "Filtratge glomerular en el pacient crític". Fase I: "Determinació del filtrat glomerular augmentat en els pacients crítics". Fase II: "Influència de la hiperfiltració en els antibiòtics betalactàmics en els pacients crítics". IP: Teresa Tomasa Irriguible, MD, PhD. Servei de Medicina Intensiva. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona, Espanya (2018)

Docència

 • Profesor colaborador en la Universidad de Barcelona. Máster Universitario Oficial: "Atención Integral al Enfermo Crítico y Emergencias". (Practicum 2010-2018).
 • Profesora colaboradora en la asignatura "Malalties de l´aparell Cardiocirculatori" en los cursos académicos desde 2009. Universidad de Barcelona, Facultad de Medicina
 • Colaboradora en la formación de médicos internos residentes (MIR), desde que obtuve el título de Especialista en Medicina Intensiva (1988)
 • Colaboradora en la presentación de sesiones docentes monográficas y bibliográficas en el Servicio de Medicina Intensiva e inter-servicios
Publicacions
 • Tomasa Irriguible T.M. et al y los investigadores del estudio REGISFRA. Manejo actual de las terapias continuas de reemplazo renal: Estudio epidemiológico multicéntrico. Med Intensiva. 2017;41(4):216---226
 • Hans Flaatten et al. 2017.The impact of frailty on UCI and 30-day mortality and the level of care in very elderly patients (>80 years).Intensive Care Medicine. Springer-Verlag and ESCIM. 43, pp.1820-1828.
Comunicacions i ponències
 • López S, Oteiza L, Lázaro N, Irazábal M, Ibarz M, Valero N, Artigas A, LorenteJ.Prevalencia e impacto de la fragilidad en pacientes mayores de 65 años ingresados en cuidados intensivos.Comunicación aceptada en el Congreso Nacional de la SEMICYIUC. Granada 2018.
 • López S, Oteiza L, Lázaro N, Irazábal M, Ibarz M, Valero N, Artigas A, Lorente J.Impacto y evolución del riesgo nutricional (nutric score) en los pacientes mayores de 65 años ingresados en cuidados intensivos.Comunicación aceptada en el Congreso Nacional de la SEMICYIUC. Granada 2018.
 • Moderadora en el Curso de Cuidados Cardiológicos en el Paciente Crítico. Sociedad Catalana de Medicina Intensiva y Crítica. Barcelona 2016.
  • Ruiz J, Corcuera R, González E,Ibarz M, Nicolás JM

Grupos relacionados con el Diagnóstico (GRD) como índice pronóstico de gravedad y de consumo de recursos en el enfermo crítico (EC). Poster en la XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Lleida, marzo de 2012

 • Ruiz J, Corcuera R, González E,Ibarz M, Nicolás JM

Correlación del peso relativo (PR) de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) con la mortalidad y con variables de gravedad del enfermo crítico

Poster en la XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Lleida, marzo 2012

 • González E, Ruiz J, Corcuera R,Ibarz M, Nicolás JM

Score Portsmouth-POSSUM-SPP (Physiologic and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity) como índice pronóstico y como índice cuantificador de recursos en el enfermo crítico quirúrgico. Poster en la XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Lleida, marzo de2012

 • Ruiz J, González E, Esteve M.J., Corcuera R, Ibarz M, Nicolás J.M.

Peso relativo (PR) de los grupos relacionados con el diagnóstico GRD) como índice pronóstico de gravedad y de consumo de recursos e el enfermo crítico (EC)

Comunicación presentada en el XLVII Congreso Nacional de la SEMICYIUC. Santander, junio 2012.

 • González E, Ruiz J, Corcuera R, Ibarz M, Nicolás J.M.

Evaluación del Score Portsmouth-POSSUM-SPP (Physiologic and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity) como índice pronóstico y como índice cuantificador de recursos en el enfermo crítico quirúrgico. Comunicación presentada en el XLVII Congreso nacional de la SEMICYIUC. Santander, junio 2012.

 • Ruiz J, Corcuera R, González E, Esteve MJ, Ibarz M, Nicolás JM

Identificación de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) en una población médico/quirúrgica de enfermos críticos (EC) ajustada por diagnósticos secundarios y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Comunicación presentada en el XLVII Congreso nacional de la SEMICYIUC. Santander, junio 2012.

Reconeixements i certificats
 • LLICENCIADA EN MEDICINA I CIRURGIA amb la qualificació d'excel·lent
 • TESI DOCTORAL amb la qualificació d'Apte "Cum Laude"
 • MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL "Atenció Integral Al Pacient Crític i Emergències" amb la qualificació d'excel·lent
 • MEMBRE DE COMISSIONS A L'HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR: farmàcia, nutrició, mal, gasos medicinals
 • MEMBRE DEL GRUP DE TREBALL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR: neoplàsia d'ovari i carcinomatosi peritoneal
 • MEMBRE DEL GRUP DE TREBALL CATALÀ I ESPANYOL: tècniques de reemplaçament renal
 • MEMBRE DEL GRUP DE TREBALL CATALÀ: sedoanalgèsia

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA

Vinculada amb:

 • Associació Catalana de Medicina Intensiva (SOCMIC)
 • Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC)
 • Societat Europea de Medicina Intensiva (ESICM).
 • Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACM)
 • Associació Catalana de Medicina Interna
 • Associació Catalana de Cardiologia