MÀSTER:

1.Màster Sinologia UB

2.Màster Odontologia M.I.A UB

3.Màster Psicologia General Sanitària UB, UAO, Blanquerna, CEU, UCAV, UNIR, UJI

4.Màster Odontologia ATM UB

5.Post-grau Odontologia


PROGRAMA M.I.R

Dermatologia quirúrgica i venerologia

Tutors: Dra. Gemma Melé; Dra. Mònica Quintana

Programa de l’especialitat del Ministeri:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/Dermatologia_Medico-quirurgica_y_Veneorologia.pdfEste enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

veure arxius adjunts

Medicina Interna

Tutora: Dra. Rosario Salas

Programa de l’especialitat del Ministeri:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Interna.pdfEste enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

veure arxius adjunts

Traumatologia

Tutor: Dr. Aamer Malik

Programa de l’especialitat del Ministeri:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-2648Este enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

veure arxius adjunts

Radiodiagnòstic

Tutora: Dra. Elisenda Grivé

Programa de l’especialitat del Ministeri:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4605Este enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

veure arxius adjunts

Digestiu

Tutora: Dra. M. Victòria Andreu

Programa de l’especialitat del Ministeri:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-16993Este enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

veure arxius adjunts

PROGRAMA F.I.R.

Tutora: Dra. Paula Montoliu

Programa de l’especialitat del Ministeri:

https://www.sanidad.gob.es/gl/profesionales/formacion/docs/Farmacia_Hospitalaria.pdfEste enlace se abrirá en una ventana nueva

GIFT i Nivells de supervisió:

Veure arxius adjunts


Consulteu cronogrames en fitxers adjunts