Facultat Medicina UB

Professors Associats UB:

Dr. Adrià Arboix, Dr. Jordi Delàs, Dra. O. Parra, Dr. Javier Ruiz, Dr. Ramón Soliva, Dr. Juanjo Fiblá, Dr. Enric Roche, Dr. Enric Vernet, Dr. Erik Odreman, Dra. Ana Mallol, Dra. Anna Reig, Dra. Cristina Simón, Dra. Anna Lozano, Dra. Rossy Morinigo, Dra. Glòria Arias, Dr. Albert Isidro, Dr. Francesc Serrallach

Facultat Farmàcia UB:

Professora associada: Dra. Paula Montoliu

Facultat Psicologia UB:

Professores associades: Dra. Mercè Sanz Laburta, Dra. Rocío Rosés

Facultat Infermeria UB:

Professors associats: Sra. M. Mar Martí, Sr. Gabriele Deprat

Facultat Psicologia UAO:

Tutors: Dr. Joan Seguí, Dra. Rocío Rosés, Dra. Berta Cejas

Facultats d’Infermeria i Grau Mig i Superior:

UIC, Terrassa, Manresa, Gimbernat, HSJD, VIC

Coordinadora: Sra. M. Mar Martí