Línies de recerca al centre

Des de l'any 2008 l'Hospital Universitari Sagrat Cor compta amb una Unitat de Suport a la Investigació www.usr-cliniquesdecatalunya.comEste enlace se abrirá en una ventana nueva. Hospital Universitari Sagrat Cor, tant al vessant científic i tècnic com al vessant humà:

 • proposant, ajudant, executant i difonent projectes de recerca centrats en el malalt i el seu entorn,
 • desenvolupant i adaptant a les característiques dels hospitals i les clíniques, els mitjans i eines de la metodologia de la investigació i
 • vetllant per promoure la capacitat investigadora dels seus usuaris

El curs acadèmic 2007-2008 ha generat un volum total de 409 activitats científiques, de les quals, la majoria corresponen a contribucions a congressos i reunions científiques. Globalment, s'han identificat un total de 24 línies de recerca, 21 projectes de recerca, 48 publicacions a revistes nacionals i internacionals, 186 contribucions a congressos i reunions científiques, 14 tesis i tesines i un total de 110 activitats relacionades amb premis i beques, col·laboracions amb institucions, societats, publicacions, processos de peer-review i altres. A l'Hospital Universitari Sagrat Cor es treballa en diferents línies de recerca. La investigació la duen a terme equips de professionals del mateix centre integrats per personal d‟un o més serveis en funció de la línia de recerca. A més, alguns dels estudis tenen la participació de diversos hospitals de l'Estat Espanyol, sobretot Neurologia, Pneumologia i Dermatologia.

Les línies de recerca actives per al curs 2007-2008 són:

Cardiologia

 • Foramen oval permeable i aneurisme del septum interauricular en la patogènesi dels episodis isquèmics cerebrals
 • Col·laboració amb Neurologia al Registre d'Ictus del HUSC, apartats: (i) cardioembolisme i (ii) plaques complexes del caiado aòrtic

Dermatologia

 • Registre tumoral dermatològic de Catalunya
 • Diagnòstic immediat cutani en patologia inflamatòria
 • Diagnòstic immediat cutani en patologia tumoral
 • Epidemiologia del Melanoma Maligne
 • Epidemiologia del virus herpes zòster
 • Estudis d'observació postcomercialització de diferents fàrmacs biològics de la psoriasi
 • Formulació magistral
 • Marcadors biològics de la psoriasi: nivells de prolactina, parathormona i pèptid relacionat amb la parathormona en sang i pell de pacients amb psoriasi comparat amb controls
 • Protocols de fototeràpia en psoriasi, vitiligen, dermatitis atòpica i limfomes cutanis

Medicina Interna

 • Estratègies diagnòstiques del tromboembolisme pulmonar en el pacient geriàtric
 • Infecció en malalties autoimmunes sistèmiques
 • Prevenció de la síndrome confusional aguda del pacient geriàtric
 • Prevenció i tractament de la infecció nosocomial
 • Consens del diagnòstic i tractament de malalties autoimmunes sistèmiques

Neurologia

 • Deteriorament cognitiu i patologia vascular
 • Malaltia cerebrovascular

Unitat de Cures Intensives

 • Fisiopatologia de les malalties medicoquirúrgiques

Per a més informació: Adreça de correu: secretaria@usr-cliniquesdecatalunya.com" Este enlace se abrirá en una ventana nueva. Telèfon/Fax: +34 934 959 287 Un altre telèfon: +34 933 221 111 (Ext. 4532)

D'altra banda, el Comitè Ètic de Recerca Clínica de l'Hospital està autoritzat pel Departament de Salut per tutelar els assaigs clínics de tots els Centres del Grup, de l'Institut Català de la Retina i de l'Espitau Val d’Aran. D'aquesta manera, el Comitè avalua els estudis que es fan abans de la comercialització de fàrmacs i productes mèdics o immediatament després de la seva autorització. L'any 2005 aquest Comitè va avaluar setze protocols d'assajos diferents i durant l'any 2004 en va avaluar onze.