Curso manejo sincope sagrat corCurso manejo sincope sagrat cor


El Campus SEC, de la Societat Espanyola de Cardiologia, organitza el curs online "Actualització en el maneig del síncope 2024", en què el Dr. Jordi Pérez, cardiòleg de l'Hospital Universitari Sagrat Cor participa com a docent. La data d'inici és el 7 de maig, i serà el 8 de juliol la data de finalització d'aquest.

El curs està dirigit a residents o especialistes dedicats en cardiologia, urgències, medicina interna, medicina primària, o altres especialistes amb interès específic al síncope.

Actualitzar els conceptes bàsics de les guies dels anys anteriors, així com contrastar les similituds i diferències entre elles serà un dels objectius del curs, i més concretament s'abordarà:

  • Apropament a la història clínica com a peça fonamental en el diagnòstic i la relació amb la fisiopatologia.
  • Actualització de la utilitat de les diferents proves diagnòstiques amb el seu rendiment i limitacions.
  • La cardioneuroablació com a alternativa al marcapassos i l'elecció del pacient apropiat per a ambdues tècniques.

El Dr. Jordi Roldán abastarà el tema: "Posada al dia del valor de les proves diagnòstiques al síncope".


Tota la informació del curs aquí: Campus SEC (seccardiologia.es)