La Dra. Montse Salleras, cap de servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, ens explica en què consisteix la biòpsia de pell i per a què s'utilitza. En una biòpsia cutània es recullen mostres de pell per examinar-les i aconseguir informació per a diagnosticar o descartar malalties o trastorns de la pell.

"Es tracta de l'extirpació d'una mínima porció de pell, per enviar-la a analitzar. Es realitza amb anestèsia local i s'aplica algun punt de sutura, que es retira en acudir a recollir el resultat, normalment en 10-15 dies", explica Salleras.

Hi ha tres tipus principals de biòpsia de pell: la biòpsia per raspat, la biòpsia per punció i la biòpsia per escissió. A la biòpsia per raspat, el dermatòleg utilitza un estri similar a una fulla per extreure una mínima mostra de la dermis i l'epidermis. A la biòpsia per punció s'extreu una petita porció de pell que inclou les capes més profundes utilitzant un estri circular. Per a la biòpsia per escissió s'utilitza un petit bisturí per extreure un bony o àrea de pell.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.