La gastrectomia tubular, anomenada també Sleeve o Manga Gàstrica, és un procediment quirúrgic en el qual el cirurgià practica una resecció de l'estómac, d'aproximadament un 60-80%, a la part més elàstica deixant un tub gàstric prim.

A més, expliquen des del servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, al ressecar l'estómac, es disminueix significativament una hormona gàstrica estimulant de la gana anomenada Ghrelina, reduint així el desig de menjar que caracteritza els pacients obesos. La Ghrelina és l'hormona que té la funció d'informar el cervell que el cos necessita alimentar-se, al disminuir el pacient té sensació de sacietat, encara que ingereixi una menor quantitat d'aliments, contribuint a facilitar el seguiment de les pautes indicades pel nutricionista.

"Aquesta tècnica quirúrgica, que es realitza per via laparoscòpica, accelera el buidament gàstric i modifica l'acció d'unes hormones neuroendocrines, anomenades incretines, que també participen en la pèrdua de pes", expliquen els cirurgians del Sagrat Cor. Les hormones incretines es produeixen en el tracte gastrointestinal i s'alliberen quan els nutrients ingressen a l'intestí.

Després del seu alliberament, les incretines estimulen la secreció d'insulina, suprimeixen l'alliberament de glucagó, alenteixen el buidatge gàstric, milloren la sensibilitat a la insulina i redueixen el consum d'aliments.

El Dr. Javier Foncillas, cap de servei de Cirurgia General i Digestiva del Sagrat Cor, afegeix que "la gastrectomia tubular pot ser també una alternativa transitòria per reduir pes en pacients molt obesos o d'alt risc com a pas previ al bypass".

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.