El servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor ens ha preparat unes línies de gran utilitat per als pacients amb diabetis que tinguin pensat fer un viatge, sobretot si és a l'estranger. Un dels apunts principals és que "convé planificar molt bé el viatge i el control que se seguirà de la diabetis".

A continuació, detallem una sèrie de recomanacions que el pacient pot comentar amb el seu metge per poder ajustar-los a cada cas concret:

1. Parla amb el personal d'infermeria especialista en diabetis o amb el metge sobre el canvi horari de país al qual es viatja, perquè puguin ajudar a modificar la pauta d'insulina i les hores d'administració d’aquesta. Si es viatja cap a l'oest, el dia serà més llarg, mentre que, si es viatja cap a l'est, el viatge escurçarà el dia.

2. Pot demanar a l'equip mèdic que li preparin un informe (preferiblement en anglès) on facin constar el diagnòstic de diabetis i la necessitat de, en cas de viatjar en avió, poder portar a la cabina tot el material necessari per al control de la diabetis (agulles, plomes d'insulina, glucòmetre i altre material fungible en cas d'utilitzar bomba d'insulina). Heu de tenir una bossa o estoig adequat per guardar la insulina i la resta de materials necessaris. També pot ser útil portar una nevera portàtil i un contenidor per desfer el material punxant. Recordeu que la insulina corre el risc de congelar-se en els cellers dels avions, i això la podria fer inutilitzable! Durant el viatge porti amb vostè uns refrigeris addicionals a l'equipatge de mà per si el viatge pateix retards.

3. Quan prepari la maleta és molt important que tingui en compte quan material necessitarà durant el viatge i que porti sempre material de recanvi per si alguna cosa es danyés o perdés. És sensat que tingui dos equips d'insulina i sistema de mesurament de la glucosa i que els porti a llocs separats (per exemple, un en l'equipatge de mà i un altre en el de l'acompanyant) per si un dels dos s'extravia.

4. Ha d'assegurar una correcta conservació d'insulina durant el viatge. Recordeu que una ploma d'insulina no deu estar més de 30 dies fora de la nevera a temperatura ambient, i que el recomanable és conservar a una temperatura d'entre 4°i 8° C.

5. En cas d'utilitzar bomba d'insulina, és important portar sempre les plomes d'insulina (lenta i ràpida) per poder utilitzar-los en cas que per algun motiu la bomba fallés. També ha de tenir prevista una pauta d'ús amb horaris i unitats (comenti-ho amb el seu equip mèdic abans de viatjar).

6. Prengui nota dels números de contacte sanitaris en cas d'emergència. Si cal, ¿sabria com aconseguir insulina a la zona on viatja? Recordeu que els noms comercials poden variar d'un país a un altre, per a llargues estades ha de portar a sobre una recepta mèdica per poder comprar insulina al país on sigui.

7. És molt recomanable tenir contractat una bona assegurança d'assistència mèdica durant el viatge. Pensi que en alguns països no hi ha sanitat pública o aquesta és molt deficient.

8. En cas de viatjar en grup és recomanable que les persones que viatgen amb vostè sàpiguen com actuar en cas que no es trobi bé o pateixi una hipoglucèmia greu.

9. Si viatja a climes càlids mantingui la insulina protegida de la llum solar directa i en un lloc fresc. Recordeu que és possible que la insulina s'absorbeixi més ràpidament en un clima càlid, per la qual cosa serà necessari un major monitoratge. I sobretot s’ha d'estar ben hidratat, begui molts líquids sense sucre.

10. D'altra banda, si viatja a climes freds, porti roba d'abrigar suficient, i tingui en compte que en aquest cas és possible que la insulina s'absorbeixi més lentament. No permeti que es congeli la insulina, ja que això afectarà la seva acció. Finalment, tingui en compte que els mesuradors de glucosa poden veure afectats per altes i baixes temperatures, així com per l'altitud.

RECORDI que no pot faltar a l'equipatge de mà.

• Document d'identitat i informe mèdic amb el diagnòstic i tractament.

• Glucòmetre i tires reactives.

• Llancetes i dispositiu per utilitzar-les en els controls de glucosa en sang del dit.

• Menjar i refrigeris addicionals, així com preparats de glucosa, sacarosa, etc. En monodosi i / o begudes ensucrades.

• Diari de paper, o dispositiu electrònic per anotar els resultats dels controls.

• Tires reactives per acetona en sang o orina.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.