L'Hospital Universitari Sagrat Cor, ocupa el tercer lloc dels hospitals privats de Catalunya i el número 12 dels hospitals privats d'Espanya segons el Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (MERCO). El Sagrat Cor ha fet un gran avenç posicional pel que fa als resultats de l'any anterior que el van situar en el lloc 18.

Merco és un instrument d'avaluació reputacional, i un dels monitors auditats de referència en el món, basat en una metodologia multistakeholder. Amb aquest monitor, Merco pretén recollir i analitzar les diferents dimensions de reputació vinculades al Talent. Els seus resultats són fruit d'un procés d'enquestes a col·lectius que determinen la capacitat de les empreses d'atreure i retenir aquest intangible.

El monitor ha comptat per a la seva elaboració amb l'opinió de 17.933 treballadors, 5.628 universitaris dels dos últims cursos, 1.447 alumni d'escoles de negoci, 7.654 ciutadans, 143 responsables de recursos humans i 52 headhunters. Aquests públics avaluen a les empreses respecte a tres valors clau que incideixen i determinen l'atractiu laboral de les mateixes: la Qualitat Laboral, la Marca Ocupadora i la Reputació Interna. Addicionalment, es porta a terme una anàlisi de les polítiques de gestió de talent procedent de 76 empreses.

Com a novetat en aquesta edició s'han realitzat alguns canvis en el qüestionari de treballadors per aconseguir una valoració general de totes les empreses, en lloc de centrar-nos en les top of mind.

Sobre Hospital Universitari Sagrat Cor

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre lesdècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgiatoràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia ortoplástica i oncologia, entre d'altres. Desenvolupaactivitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per laFacultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR),pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per aformació de pregrau i postgrau.