El dolor és una experiència sensorial i emocional, subjectiva i desagradable. Al llarg de tota la història, ha estat un tema important a tractar pels professionals de la medicina, atès que no només ens afecta en l’àmbit físic sinó de manera integral a tota la nostra persona.

El propòsit dels professionals que formen part de la Clínica del Dolor de l'Hospital Universitari Sagrat Cor és el tractament integral del pacient perquè recuperi el benestar físic i emocional.

Si tenim el nostre dolor controlat, podem recuperar-nos amb més rapidesa, i reincorporar abans a les nostres activitats habituals.

Volem donar-li informació sobre els serveis que pot sol·licitar per al seu tractament, donar-li consells per al control del dolor, consells sobre com informar al seu metge de les característiques dels seus símptomes, etc.

Davant el dolor, el pacient ha de ser part activa en l'equip de control del dolor, ja que és qui ha d'informar de l'efectivitat dels tractaments, de la intensitat dels símptomes ... El dolor és subjectiu i només el pacient pot indicar-nos la seva intensitat. Cada persona és única i precisa una valoració i un tractament personalitzat.

Les principals patologies que es tracten a la Clínica del Dolor del Sagrat Cor són:

  • Patologia de la columna vertebral (estenosi de canal, cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies, fractures vertebrals, radiculopaties, atrapamentsnerviosos ...)
  • Síndromes miofascials (contractures, punts trigger ...)
  • Dolor musculoesquelètic (artrosi, fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica ...)
  • Dolor neuropàtic (neuropatia diabètica, neuràlgia postherpètica, neuràlgia del trigemin ...)
  • Síndrome de dolor regional complex
  • Dolor vascular (úlceres, isquèmies cròniques ...)
  • Dolor oncològic
  • Depressió major i ansietat associada a quadres de dolor crònic

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.