La Articulació Temporomandibular (ATM), situada a banda i banda de la mandíbula, és la que fa possible obrir i tancar la boca a l'actuar com una frontissa que connecta la mandíbula al crani. Hi ha una ATM en cada costat de la mandíbula. Les dues actuen de forma sincronitzada permetent moviments de descens i elevació així com desplaçaments anteriors, posteriors i laterals de la mandíbula. Aquesta articulació és una de les més utilitzades ja que s'usa al mastegar, parlar, empassar, badallar etc.

Els trastorns de l'articulació temporomandibular poden provocar dolor o malestar temporal en l'articulació mandibular i en els músculs que controlen el moviment mandibular. Els símptomes són: dolor o sensibilitat a la mandíbula; dolor en una o en les dues ATM; dolor i als voltants de l'oïda; dolor o dificultat al mastegar; dolor facial i bloqueig de l'articulació dificultant obrir o tancar la boca. Els trastorns de l'ATM també poden provocar un espetec o una sensació grinyolant a l'obrir la boca o als el mastegar.

El Dr. Javier Bara, cap de Servei de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Institut Dental i Maxil·lofacial Bara-Gaseni situat al Centre d'Especialitats Quirónsalud Londres, Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, destaca la importància d'evitar la cronificació del dolor. Aquest no ha de superar els 6 mesos d'evolució i s'ha de tractar la fase aguda de dolor independentment de la causa que el provoqui.

Sovint resulta difícil determinar la causa exacta del trastorn ja que es pot deure a una combinació de factors com artritis, lesió mandibular o causes genètiques. Algunes persones que pateixen trastorns d'ATM tenen tendència a serrar o relliscar les dents. El dolor o malestar s'acostuma a alleujar amb atenció autocontrolada o tractaments no quirúrgics.

La cirurgia és l'últim recurs en cas que les mesures conservadores no funcionin. Dels tractaments quirúrgics mínimament invasius que es practiquen, destaquen les infiltracions d'àcid hialurònic (Viscocirurgia), la teràpia regenerativa mitjançant l'aplicació de plasma ric en plaquetes o de cèl·lules mare, tractaments amb toxina botulínica o l'artroscòpia.

L'Hospital Universitari Sagrat Cor i el Centre d'Especialitats Quirónsalud Londres disposen d'una Unitat Integral, Multidisciplinar i amb Visió Holística de Trastorns de l'Articulació Temporomandibular (ATM). Es tracta d'una unitat de referència a Catalunya en aquesta patologia i l'aborda des de les diverses perspectives amb l'objectiu de diagnosticar, tractar i curar.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP)

des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana.

Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de

les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre

d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està

acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa

d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.