Què és l'ambliopia?

L'ambliopia, també anomenada "ull gandul", és una patologia que consisteix en la reducció de la visió, en un o ambdós ulls, a conseqüència d'una falta de desenvolupament i maduració neurosensorial de l'ull durant els 8 primers anys de vida. En molt rares ocasions afecta tots dos ulls. En el servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor OMIQ, la Dra. Ana Fernández disposa d'una gran experiència en pacients amb ambliopia que afecta un 5% dels pacients pediàtrics.

Se’l coneix com a ull gandul pel fet que amb la manca d'agudesa visual, el cervell, que rep imatges dels dos ulls, s'acostuma a descartar la de l'ull que no li proporciona una bona qualitat. El mecanisme visual deixa de transmetre imatges al cervell i aquest ull no s'utilitza.

Tot i ser una patologia que s'origina en la infància, es pot prolongar a l'edat adulta de manera permanent i irreversible si no es diagnostica i tracta precoçment. El diagnòstic i tractament primerencs poden contribuir a prevenir problemes a llarg termini.

Per què es produeix?

Hi ha diverses causes que produeixen ambliopia, entre les quals es troben:

Estrabisme: Quan en la infància es dóna una desviació dels ulls, el cervell de l'infant suprimeix la visió d'un dels ulls per evitar la visió doble.

A la miopia, hipermetropia o astigmatisme, passa el mateix que amb l'estrabisme: el cervell suprimeix la visió de l'ull amb major defecte refractiu i prioritza la visió amb l'altre ull.

Cataractes congènites, parpella caiguda (ptosis palpebral), o altres malalties retinianes són altres malalties que poden interferir en el desenvolupament de la visió durant la infància.

Com es manifesta l'ambliopia?

En la majoria dels casos, l'ambliopia en el nen no es detecta fins que va a una revisió rutinària pel pediatre, oftalmòleg o òptic. No obstant això, es pot sospitar aquesta patologia davant un comportament visual anòmal, com la desviació d'un ull, el fet que s'acosti molt els objectes a la cara per veure'ls bé, o que no identifiqui a familiars o coneguts en distàncies llargues.

Tractaments

El tractament fonamental de l'ambliopia és corregir la causa (estrabisme, defecte refractiu ...), i al seu torn, fer "treballar" a "l’ull gandul", normalment mitjançant l'oclusió de la visió de l'ull sa amb un pegat o similar, durant un temps determinat (rehabilitació visual).

Prevenció

L'ambliopia es pot evitar i revertir amb facilitat si es detecten i corregeixen precoçment les anomalies que la produeixen, per això és important realitzar una revisió oftalmològica a tots els nens abans dels 3 anys d'edat.