El mapatge de nevus o pigues (microscopi d’epiluminiscencia) s'utilitza al Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor per a realitzar un exhaustiu seguiment de pacients amb pigues de risc. Consisteix a realitzar un mapa de la pell mitjançant un sistema informatitzat que captura i arxiva imatges sectoritzades, el dermatòleg detecta nevus sospitosos que analitza, estudia i arxiva per a un posterior seguiment que pot fer-se a 6 o 12 mesos, segons els casos i el nombre de pigues a vigilar.

Les pigues són proliferacions benignes de melanòcits, que són les cèl·lules que donen color a la pell. Solen aparèixer com a petits punts marrons durant la infantesa i l'adolescència. La majoria de pigues són benignes, encara que en alguns casos es tornen cancerosos, per la qual cosa es fa imprescindible acudir al dermatòleg per a controlar-los i detectar si són malignes o poden ser-ho algun dia. El terme mèdic per a les pigues és nevus.

Després del mapatge, les imatges arxivades a través del registre de nevus permeten ser utilitzades com a referència per a exàmens posteriors. D'aquesta manera es pot detectar amb major precisió l'aparició de nous nevus o els canvis en els existents. Aquesta tècnica permet un estudi i control exhaustiu de pacients amb lesions cutànies de risc, que presenten antecedents familiars de melanoma o que han tingut melanoma.

El melanoma és el tipus més greu de càncer de pell i es forma en els melanòcits, cèl·lules que produeixen la melanina que és el pigment que li dóna color a la pell. La causa exacta del melanoma no és concloent, encara que l'exposició a la radiació ultraviolada (UV) de la llum solar o de les llums solars augmenta el risc de tenir-lo. Limitar l'exposició a la radiació UV contribueix a reduir el risc de desenvolupar melanoma.

El melanoma es diagnostica mitjançant l'extracció de la piga o nevus sospitós i anàlisi. El dermatòleg l’extirpa i remet la mostra a anatomia patològica on és biopsiarà per a determinar si és o no melanoma. El melanoma pot tractar-se amb èxit si es detecta a temps, per això s’ha d’acudir al dermatòleg davant qualsevol dubte per a realitzar a les revisions clíniques que l’especialista consideri necessàries.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.