Nutrición parenteral por vía venosa central

Nutrición enteral administrada por sondas de gastrostomía, yeyunostomía, nasogástricas